tre år på nya jobbet

Efter 11 år på KTH och 12 år på Ericsson var det dags att ta ett nytt steg. Den första september 2011 började jag på allvar på Humlegårdens Ekolager, vårt familjeföretag som redan då var 19 år gammalt. Tidigare hade jag bara ägnat kvällar och helger åt företaget, men nu tog jag tjänstledigt från Ericsson för att ägna mig på heltid åt Humlegårdens Ekolager.

Företaget hade redan ett par år tidigare börjat bli för stort för att Eva skulle hinna med det löpande själv. Då löste vi det genom att lägga ut lagret på tredjepartslogistik för att slippa den tidskrävande hanteringen av in- och utleveranser. Efter ett år tog vi av olika skäl tillbaka lagret, hyrde en större lokal i Vallentuna och anställde lagerpersonal.

Efter ytterligare ett år visade det sig att jag behövdes på plats på heltid – det räckte inte längre med kvällar och helger… Så nu är jag sedan tre år VD på ett litet företag istället för forskare på ett stort företag. Kontrasten är rätt stor.

Efter nio månaders tjänstledighet tog jag våren 2012 beslutet att bränna skeppen och säga upp mig från min tjänst. Jag såg att jag för överskådlig framtid skulle behövas i familjeföretaget, och att Ericsson förmodligen skulle klara sig bättre utan mig än vad Humlegårdens Ekolager skulle göra.

Som sagt är det stor kontrast. Allt händer så mycket snabbare på ett litet företag, och besluten kan få betydelse så gott som direkt. Utrymmet att göra fel är mycket mindre men utdelningen på de lyckade besluten är så mycket större.

Den största händelsen under de här tre åren är flytten vi gjorde förra hösten. Vi växte ur lokalen i Vallentuna – det hjälpte inte länge att vi lyckades hyra två angränsande lokaler och utökade från 475 till 700 kvm. Efter en del letande hittade vi en lokal i Sollentuna på ca 2200 kvm. Flytten av hela varulagret var ett stort projekt som krävde mycket planering och förberedelser. Hela flytten genomfördes på två dagar i september 2013, helt enligt plan. Vi behövde bara göra uppehåll i orderskickandet under torsdag och fredag – på måndagen var vi igång igen som vanligt, men med mycket effektivare lagerstruktur.

Nu har vi gott om plats för framtida tillväxt och kan hantera mångdubbelt fler ordrar per dag. Förutom en större lagerlokal har vi också tillgång till mycket mer kontorsyta.

Om man ser på vårt senaste redovisningsår, juli 2013 – juni 2014, jämfört med tre år tidigare, har vi gått från i snitt 4 till 13 heltidsanställda, och omsättningen har växt från 12 till 43 miljoner. Vi planerar för att fortsätta växa.

dags för flytt

ITVerkstan som ekelin.net har legat på ska tyvärr stänga ner sin webbhotellverksamhet nu 31 mars 2013. Trist eftersom tjänsten och supporten har fungerat så bra genom alla år.

Hursomhelst har jag skaffat ett nytt webbhotell, Oderland, och kommer att flytta domänen inklusive denna blogg nu de närmaste dagarna.

ny dator

Tänkte köpa en ny bärbar Mac och lutade åt den nya modellen av Air. Gick in hos Apple-återförsäljaren i Täby Centrum idag och gick ut med en MacBook Pro Retina istället… En bildskärm på 15″ som har högre upplösning än min iMac 27″. Text är lika oklanderlig som på iPad 3. Bildkvaliteten är fantastisk. Och snabb är den. Hoppas den fortfarande känns snabb efter något års användning…

Eva Setterlind

Eva Setterlind på Ekegården i Strängnäs ägnar sig åt att ta hand om och sortera kvarlåtenskapen från sina föräldrar. Hennes berömde far har lämnat ett stort hus fullt av böcker, brev och papper – ett jättearbete att ta hand om.

Stort tack till Eva för gästfrihet och en suverän guidning i ett vintervackert Strängnäs!

Uppgradering av WordPress

OK, det är nog dags att uppgradera WordPress-installationen i alla fall. 3.0 har kommit ut. Versionen som används här på reflex är 2.0.1, toppmodern när den kom för fyra och ett halvt år sedan.

Inte så att den här bloggen har behov av de senaste funktionerna eller att WP 2 skulle vara för klent för att hantera en massiv ström av nya inlägg, kommentarer och trafik. Nej, det är det tråkigaste med Internet som pockar på – säkerhetsaspekterna. Uppenbarligen har bloggen blivit hackad, eftersom de två senaste inläggen (från juli 2008 och juni 2010) försvunnit. Ja, inte försvunnit helt, rubrikerna finns kvar, men innehållet försvann och ersattes med osynliga länkar av tvivelaktig farmacevtisk karaktär. Det senaste inlägget har jag lyckats återskapa i stora drag från backup-filer, men inlägget från 2008 (Sveriges väg mot ett slutnare samhälle, om FRA-lagen) har jag inte lyckats hitta. [Om någon skulle råka ha en kopia lagrad så vore jag tacksam att få den!]

För att täppa till säkerhetsluckor är det som regel bäst att uppgradera programvaran till senaste version. Lite pyssel är det så det är lätt hänt att det inte blir av. Men i nuläget känns det mer obekvämt att ha huvudet kvar i sanden än att faktiskt åtgärda. Som en bonus kommer det också att bli mycket enklare att uppgradera framöver – en av funktionerna man får med nya WP.

Successiv modernisering av Sverige?

Idag gifte sig Victoria Bernadotte och Daniel Westling. Det blev inte så familjärt som man kanske kunnat önska, utan verkar vara en nationell angelägenhet.

Den nu gällande Successionsordningen, som ursprungligen är från 1810, är en av våra fyra grundlagar (de övriga är Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen).

Har det svenska statsskicket i och med 1979 års anpassning av Successionsordningen med införandet av ”kvinnlig tronföljd” blivit rumsrent från ett modernt demokratiskt perspektiv? Det kan knappast sägas så, inte ens från aspekten jämställdhet mellan könen, vilket var vad man hade som ambition att modernisera. Det framstår som svårt att tänka sig att det går att utveckla monarkin så att den kommer i takt med tiden.

Daniel Westling gick in i Storkyrkan som en man av folket, och kom ut som en prins. Han fick prinsessan och om inte halva kungariket så åtminstone Västergötland. Min fråga är: varför kom han inte ut som kung?(*)

I en monarki är det en person som är regent. Denna person kan vara man (kung) eller kvinna (drottning), och kan vara gift (vi bortser för ögonblicket från möjligheten till samkönat äktenskap eller andra samlevnadsformer). Om regenten är man så kallas gemålen drottning. Om vi hade fullständig jämlikhet (symmetri) mellan könen så skulle gemålen till en kvinnlig regent kallas kung.

Så är inte fallet, och ytterst få ifrågasätter detta. Detta indikerar för det första att titeln kung är ”finare” än titeln drottning, vilket i sig är ett flagrant brott mot jämlikheten (symmetrin). För det andra konstaterar vi att detta är i stort sett allmänt accepterat, åtminstone bland dem som bryr sig (de aktiva och passiva monarkisterna i Konungariket Sverige).

(*) OK, Daniel kunde inte gärna komma ut ur Storkyrkan som kung, eftersom Victoria inte är drottning än. Men faktum kvarstår: om/när Victoria blir drottning så blir Daniel inte kung utan prins.

Så här ser vår ”moderna” successionsordning ut:

Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung &c. &c. &c., arvinge till Norge, hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Ditmarsen, greve till Oldenburg och Delmenhorst &c. &c., göre veterligt: att, sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt den successionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins JOHAN BAPTIST JULII manliga bröstarvingar skola äga rätt till den svenska tronen, samt Sveriges rikes styrelse tillträda, och denna grundlag till Vårt nådiga gillande blivit överlämnad, have Vi, i kraft av den enligt 85 § i regeringsformen Oss tillkommande rättighet, velat denna av Riksens Ständer samtyckta successionsordning härmed antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:

Successionsordning,

varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghets, prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte-Corvo manliga bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. svenska tronen, samt att Svea rikes styrelse tillträda; av Konung och Riksens Ständer gjord och fastställd på urtima riksdagen i Örebro den 26 september 1810.

Vi efterskrivne Svea rikes Ständer, grevar, friherrar, biskopar, ridderskap och adel, klerkeri, borgerskap och menige allmoge, som nu här i Örebro till allmän urtima riksdag församlade äro, göre veterligt: att, sedan den högborne fursten, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins CARL AUGUST utan manlige bröstarvingar avlidit, och vi även genom den, under den 21 augusti 1810, upprättade förening och valakt, utkorat den högborne furste, prins JOHAN BAPTIST JULIUS av Ponte-Corvo, till Svea rikes kronprins, att på de villkor, så väl nyssnämnda valakt, som ock högbemälde furstes till avgivande av oss föreskrivna försäkran förmå och innehålla, Hans Kungl. Maj:t Vår nu regerande allernådigste Konung och Herre, Carl den XIII:e, efter dess dödliga frånfälle (varmed den Högste Guden nådeligen länge fördröje) i regeringen över Svea rike samt detsamma underlydande länder efterträda, till Sveriges Konung krönas och hyllas, samt riket styra; alltså hava vi för hans kungl. höghets JOHAN BAPTIST JULII, furstens av Ponte-Corvo, äkta manliga bröstarvingar, härmed velat upprätta och fastställa denna ordning för successionen till Sveriges krona och regering, på sätt och med villkor här nedanföre uttryckligen stadgas.

§ 1. Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf. Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande. Lag (1979:935).

§ 2. Vad i denna successionsordning är stadgat om Konungen skall, om Drottning är statschef, gälla henne. Lag (1979:935).

§ 3. upphävd genom lag (1979:935).

§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).

§ 5. Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke. Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande. Lag (1979:935).

§ 6. upphävd genom lag (1979:935).

§ 7. Tronföljaren må ej anträda resa utrikes utan Konungens vetskap och samtycke. Lag (1921:21).

§ 8. Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen. Lag (1979:935).

§ 9. upphävd genom lag (1974:154).

Till yttermera visso, att vi allt detta föreskrivna så belevat och beslutit, have vi samtlige Svea rikes Ständer detta underskrivit och beseglat; som skedde i Örebro den tjugusjätte dagen i september månad, år efter Kristi börd, ett tusende åttahundrade och på det tionde.

Detta allt, som föreskrivet står, vele Vi ej allenast själve för orygglig grundlag antaga, utan bjude och befalle jämväl i nåder, att alle de, som Oss och Våre efterträdare samt riket med huldhet, lydno och hörsamhet förbundne äre, böra denna successionsordning erkänna, iakttaga, efterleva och hörsamma. Till yttermera visso have Vi detta med egen hand underskrivit och bekräftat, samt Vårt kungl. insegel låtit veterligen hänga här nedanföre, som skedde i Örebro, den tjugosjätte dagen i september månad, året efter Vår Herres och Frälsares Jesu Kristi börd, det ett tusende åttahundrade och på det tionde.